Londra life

Özür Teşekkür ve Nezaket ingilizce diyalog

Özür Dileme: Genel olarak özür dilerken şu cümleleri kullanırız: Sorry. – I’m sorry. – I beg your pardon. Özür dilediğimizi daha güçlü bir şekilde ifade etmek istediğimizde ise şu cümleleri kullanırız (örneğin birisini yanlış yere suçladığımızda) : I’m very/terribly/so/awfully sorry. Geç kaldığımız durumlarda yukarıda bahsettiklerimize ek olarak şu cümleleri de kullanabiliriz:

I’m sorry I’m late. – Geç kaldığım için özür dilerim. Sorry to keep you waiting.  – Sizi beklettiğim için özür dilerim.Resmi yazılarda ise genellikle şu cümlelerle özür dileriz: I would like to apologise for the delay. – Gecikme için özür dilemek isterim. Please accept our apologies for the delay. – Lütfen gecikme için özürlerimizi kabul edin.

 

Özüre cevaben: Birisi bizden özür dilediğinde ise şu cümlelerden birisi ile cevap veririz.

That’s OK. – Tamam That’s OK. Don’t worry. – Tamam endişe etme. That’s OK. No problem. – Tamam problem değil. It doesn’t matter. – Önemli değil. It’s not important. – Önemli değil. Never Mind. – Zararı yok

 
Teşekkür ederken: Thank you. – Thanks. ifadeleri kullanılır. Çok teşekkürler derken ise: Thank you very much. – Thanks a lot.  ifadeleri kullanılır. Resmi durumlarda thank you tercih edilir. Teşekkür ettiğimiz şeyden de bahsetmek istediğimizde for ile birlikte söyleriz:

Thank you very much for the dinner. – Yemek için çok teşekkürler. Thank you very much for helping me. – Bana yardım ettiğin için çok teşekkür ederim.( fiil kullanmak istediğimizde fiile –ing takısı getirmeyi unutmayın. )

 

Teşekküre cevaben: 

You’re welcome. – Birşey değil.  ifadesi kullanılır.

 

Bu sayfa en son 02/10/2018 tarihinde güncellenmiştir