İngiltere’de Dinler ve İnançlar – Halk arasındaki inanç nasıl

İngiltere nüfusunun büyük bir kısmını Hristiyanlığa inanan insanlar oluştururken geri kalan nüfus müslümanlığın da dahil olduğu farklı dinlere inanmaktadır.

Her ne kadar İngiltere resmi anlamda bir dine sahip olmasa da halkın yüzde 60‘ından fazlası kendisini Hristiyan olarak adlandırmaktadır.

Diğer dinlerde olduğu gibi Hristiyanlığın da sahip olduğu değişik mezhepler arasında en fazla nüfusa sahip olan Anglikan Kilisesi (İngiliz Devlet Kilisesi) ve inancıdır. Anglikan Kilisesinden sonra ise Katolik, Metodist ve Baptist inancına sahip insanlar gelmektedir.

İngiltere’de her 4 kişiden biri kendisini her hangi bir dine mensup olarak görmemektedir. Bu da nüfusun yüzde %25‘nden biraz daha fazlası anlamına gelmektedir.

Geriye kalan yaklaşık 15% nüfus arasında ise İslam’a inanan müslümanlar yüzde 4.5%’lik bölümü oluştururken bunu Hinduizm, Sıkhizm, Judaizm, Budizm ve diğer dinlere inananlar takip etmektedir. (2011 nüfus sayımı verileri)

5 ve 6 yüzyıldan önceki zamanlarda ise İngiltere’de çoğunluk Paganizm’e inanmaktaydı.

İngiltere’de ülkemizde olduğu gibi dini referans alan resmi tatil günleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için bu paylaşımımıza göz atabilirsiniz.

Her ne kadar İngiltere’de tüm dinlere inanan insanlar huzur içinde yaşamaktadır desek de son zamanlar özellikle Brexit referandumu sonrasında azınlıklara karşı yapılan ırkçı saldırılar halkı ciddi manada rahatsız etmektedir. Sadece müslümanlara karşı değil Yahudilerin de aralarında bulunduğu diğer dinlere inananlar da kimi zaman bu nefret suçlarına maruz kalmaktadır.

Bu yazı son olarak 01/02/2019 tarihinde güncellenmiştir.