Devlet hastanelerindeki doktor sıkıntısının önü alınamıyor!

İngiliz hükümeti mesaisinin çoğunu Brexit için ayırıyor olsa da NHS’e bağlı devlet hastanelerindeki doktor sıkıntısı büyümeye devam ediyor.

Resmi veriler, ülke genelinde yaklaşık 10 bin doktorun 50 yaşında veya üzerinde olduğunu gösteriyor ve bu doktorların gelecek 5-10 yıl içinde işinden ayrılması bekleni­yor.

Ülke genelindeki 2,5 milyon kişinin yerel GP kliniğinin kapan­ması riskiyle karşı karşıya olduğu çünkü, birçoğunun emekliliğe ya­kın olan doktorlara bağlı olduğu belirtiliyor.

Bunların yanında, doktor rande­vuları için bekleme süresinin art­tığı ve insanların doktora görüne­mediği için hafif hastalıklar için acil servislere başvurduğu ifade edildi.

NHS Digital tarafından yayınla­nan verilere göre, geçen yıl full-time olarak çalışan GP sayısı yüzde 0,1 oranında azalarak 34 bin 510’a düştü.

NHS bünyesindeki toplam GP sa­yısının ise 12 ayda yüzde 1 oranında arttığı ve 44 bin 396’ya yükseldiği belirtildi. Bu durum, part-time ça­lışmayı tercih eden doktorların sa­yısının giderek artığını gösteriyor.

Hükümet, ülke gene­lindeki GP sayısını 2020-21 yıllarına kadar 5 bin arttırma vaadinde bu­lunmuştu. Buna rağmen, Daily Mail gazetesinin haberine göre Sağlık Ba­kanı Matt Hancock, bunun oldukça zorlu bir iş olacağını kabul etti.

Ayrıca geçen hafta yayınlanan bir araştırma, rekor sayıda NHS çalı­şanının ailelerini göremedikleri için işi bıraktığını ortaya koydu.

Düşünce kuruluşu Health Fo­undation tarafından yapılan ana­liz, yıpranma nedeniyle işten ayrı­lan personel sayısının ise son yedi yılda neredeyse üçe katlandığını gösteriyor.

source:olaygazete

Bu yazı son olarak 26/02/2019 tarihinde güncellenmiştir.