Home Office sahte göçmen evliliklerinin peşinde!

Home Office müfet­tişleri sahte evlilikleri ortaya çıkar­mak için yaptıkları operasyonlarda ailelerin yasal evliliklerini de araştırarak insanlardan “utanç ve­rici” detaylar istemekle suçlanıyor.

The Guardian gazetesinin yap­tığı araştırmaya göre, İngiltere’de yasal ve gerçek evlilik yapmak iste­yen çiftlerin evlenmesi de önlene­rek “aşağılayıcı” ve “eziyet veren” hükümet kontrollerine maruz ka­lıyorlar. Bu vakalar ise hükümetin sahte evliliklerle mücadele süre­cinde ortaya çıktı.

Çiftler ve avukatları tarafından, evlenmek isteyen kişilerin nikah törenlerinin basılarak “araştırma” amacıyla telefonlarındaki uygun­suz fotoğraflara kadar araştırma yapıldığı ve günün erken saatle­rinde aynı yatağı paylaşıp paylaş­madıklarına dair de evlere baskın­lar düzenlendiği iddia edildi.

Bir vakada şahısların ilişkileri­nin yatakta pijama giydikleri için gerçek olamayacağı iddia edilirken diğer bir vakada “sahte evlilik” yap­makla suçlanan bir çift dört ay yan­lışlıkla gözaltında tutuldu.

Son yıllarda İngiliz hükümeti göçmenlerin İngiltere’de evlen­mesini zorlaştıracak uygulamalar getirdi. Bu yolla göçmenlerin ül­kede kalabilmek için İngiliz ve Av­rupa vatandaşlarıyla evlenmesinin önüne geçilmek isteniyor.

2015 yılında ilgili kanunda de­ğişiklikler yapılmasından bu yana göçmenlerin evlilik başvurusu yap­masından itibaren bu başvuruların nikah memurları tarafından içişleri bakanlığına iletilmesi talep edili­yor. İçişleri Bakanlığı ise evlenecek çiftlerin evliliğinin araştırma ama­cıyla 70 güne kadar ertelenmesini isteme yetkisine sahip.

Gazetenin elde ettiği bilgiye göre hükümeti harekete geçiren 2014 yı­lındaki sahte evliliklerin 2018’e ge­lindiğinde yüzde 40 artmış olması. Soruşturmaya tabi tutulan kişilerin avukatları ise “nikah memurlarının insanları hükümete ihbar ederken ‘düşmanca ortamdan etkilenmiş’ olabileceğini” aktardı.

Bireysel vakalarda ise şahısla­rın diş fırçalarından ev hallerine ve cinsel ilişkilerine kadar rahat­sız edici sorgulamalar geçirdikleri kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı bireysel vaka­lar üzerine açıklamada bulunmaz­ken, bir yetkili “Hükümet aile göç­menliğinin gerçek ilişkiler üzerine kurulup kurulmadığını araştırmaya odaklandı. Nikah memurlarına şüp­helendikleri evliliklerle ilgili belirli davranışlar veya bir tarafın bilip di­ğer tarafın bilmediği konuların de­recesi gibi delil temelli kapsamlı rehber verildi” diyerek İçişleri Ba­kanlığı yetkililerinin nikah memur­ları tarafından gelen bu raporları “daha ileri düzeyde araştırıp araş­tırmayacaklarına karar verdikleri” belirtildi.

source: http://olaygazete.co.uk/avrupa-gundemi/home-office-sahte-gocmen-evliliklerini-sorusturuyor.html

Bu yazı son olarak 15/04/2019 tarihinde güncellenmiştir.