İngiltere’de aileler çocuklarına daha iyi eğitim vermek için okuldan alıyor!

Yapılan bir araştırmaya göre İngiltere’de okullarda verilen eğitimden memnun olmayarak çocuklarını okullardan alan ailelerin sayısı son 5 yılda 2 kat arttı.

İngiltere Çocuk Ko­misyonu, çocukların okuldan alın­masına karşı önlem çağrısında bu­lunurken İngiltere’de yaklaşık 60 bin ço­cuğun evde eğitim gördüğü tahmin ediliyor. Evde eğitim gören çocuk­lar için bir kayıt sistemi olmadığı için 2013’ten beri iki katına çıktığı tahmin edilen okuldan alınma oranı tam olarak bilinmiyor.

11 bölgeden elde edilen yerel ve­rilere göre okuldan alınan ve ailele­rinin denetiminde evde eğitilmeye başlayan çocukların sayısında 2016-2017’den 2017-2018 dönemine yüzde 48 artış oldu. Bazı bölgelerde ise evde eğitim gören çocukların sayısında beş yılda yüzde 350 ar­tış saptandı.

İngiltere Çocuk Komisyonu Üyesi Anne Longfield evde eği­tim gören çocukların yerel otori­teler tarafından kayda alınması ve çocukların okullarda kalması için önlemler alınması çağrısında bulundu. Longfield bazı okulların çocukların ihtiyaçlarını karşılaya­madığı için ebeveynleri yasadışı olarak çocuklarını okuldan almaya ikna ettiğini iddia etti.

Longfield, okulların yüzde 10’unun bu artışa sebep olduğunu düşünürken okullar özel ihtiyaçları olanlar ve akademik açıdan sorunlar yaşa­yanlar dahil tüm çocuklar için ol­malı dedi.

source:bianet

Bu yazı son olarak 05/02/2019 tarihinde güncellenmiştir.